Virksomhet

Bedriftspartner, en del av Sparebank1 gruppen, er en av de ledende leverandører av tjenester innen regnskap, økonomi og utvalgt rådgivning innenfor vårt nedslagsfelt. Vi tar ansvar for viktige funksjoner, slik at våre kunder kan konsentrere seg om kjernevirksomheten. Med moderne teknologi kan vi hjelpe våre kunder med effektiv drift. Våre ansatte har bred erfaring og fagkompetanse.

Vi ønsker å bidra til økt lønnsomhet for våre kunder, basert på aktiv rådgivning, korrekt regnskapsføring og verdifull rapportering.

Gjennom regelmessig og nyttig dialog med våre kunder, anstrenger vi oss kontinuerlig med å gi nyttige råd. Gjerne dokumentert med verdifull regnskapsinformasjon. Kvalitet og lønnsomhet er satt i høysetet.

Vi er representert i de fleste bransjer og utfører alt fra full administrasjon til enkeltstående oppdrag som regnskap, lønn, verdivurdering eller generell rådgivning. Kundene er både enkeltselskap og konsern i hele Norge.