Regnskap

Bedriftspartner tilbyr en pakke som dekker hele bedriftens økonomifunksjon. Du bestemmer selv hvilke deler av pakken du skal ha:

 • løpende regnskapsføring
 • rapportering
 • fakturering, purring mv.
 • lønn, innberetning mv.
 • årsoppgjør
 • betaling
 • budsjett
 • sekretariat/administrasjon
 • elektronisk bilagshåndtering (scanning)
 • direkte tilgang til våre systemer, slik at du kan se eget regnskap og rapporter

Bedriftspartner er spesialister innen de tjenester vi tilbyr og utfører arbeidet effektivt og profesjonelt. Et samarbeid med oss kan gi deg:

 • god oversikt over økonomien, tilpasset ditt behov
 • bedre lønnsomhet
 • tilgang til oppdatert info om viktige lover og bestemmelser
 • en utenforstående samtalepartner som kan gi gode innspill
 • tid til å prioritere viktige arbeidsoppgaver

Ta kontakt for ytterligere informasjon.