Etablering

Det å starte en bedrift kan medføre mange farer. Her må man trå varsomt og ta hensyn til en rekke forskjellige lover og regler. Vi møter regelmessig kunder som skal starte opp og som ser stor nytte i den erfaring vi besitter fra bedrifters etableringsfase.

Svært ofte er man veldig opptatt av eget produkt/tjeneste, og dermed ikke så opptatt av markedet, økonomiske forhold, lovgivningen med mer.

Eksempler på aktuelle problemstillinger vi ofte gir løsningsforslag på er:

  • Valg av selskapsform
  • Analyse, kalkyler og valg av produkter, tjenester og markedssegment.
  • Råd om økonomisk styring, skatteforhold og styresammensetning.
  • Ansettelser, ansettelsesavtaler og registreringer i nødvendige registre.
  • Analyse og valg av leverandører, distribusjonskanaler, samarbeidspartnere og forbindelser.
  • Budsjettering med oppfølging og vurdering av viktige kostnadsdrivere.
  • Bistand med søknader og etablering av bank/forsikringsforbindelser.
  • Kontraktsforhandlinger generelt.